De Verbinding
Sebaldeburen

Tuin van Verbinding

Gemeenschappelijke moestuin en pluktuin in Sebaldeburen

Voorbeeld van een Dorpstuin in Hurdegaryp (Friesland)
https://www.dorpstuinhurdegaryp.nl/over-ons

Een idee werd werkelijkheid

 

Om als pioniersgemeenschap present te zijn in de maatschappij en bij te dragen aan maatschappelijke thema’s, is er in december 2021 door het pioniersteam een Dorpskamer opgericht in Sebaldeburen.  Het bestaande Irenegebouw (het verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk in Sebaldeburen) is mooi opgeknapt en een gezellige gemeenschapsruimte geworden. Bedoeld als ontmoetingsruimte voor heel het dorp en de omgeving, vooral ook in de winter met de donkere, koude en natte wintermaanden. Medio februari 2022 is de Dorskamer op gang gekomen, na een periode van lockdown, en komen er gemiddeld zo’n 20 a 25 verschillende bezoekers per week uit het dorp en de nabije omgeving, verdeeld over twee openingstijden (donderdagavond en vrijdagmiddag). In het voorjaar en de zomer van 2022 is er door de vrijwilligers van het Pioniersteam en de bezoekers van de Dorpskamer diverse malen het idee geopperd om voor de voorjaar/zomerperiode een terras en moestuin en/of pluktuin aan te leggen naar het gebouw waarin de Dorpskamer is gevestigd. Dat idee heeft gedurende het jaar 2022 meer concrete vormen aangenomen, en heeft er in geresulteerd dat er een Plan van Aanpak is geschreven, inclusief begrotingen en tekeningen. Dit Plan van Aanpak heeft instemming gevonden bij allerlei betrokkenen, maar ook met partijen die sociale initiatieven steunen. Vanuit twee fondsen wordt 80 % van de opstartkosten gefinancierd (Loket Leefbaarheid en Maatschappij van Welstand). Hiermee zijn we als pioniersteam en betrokkenen heel blij. Want daardoor zijn belangrijke ingrediënten voor een mooie moestuin verzamelt.

 


Het doel

De beoogde vestigingsplaats van de Dorpstuin is een stuk grasland (43,5 meter bij 15 meter) naast het Irenegebouw (kerkweg 2a in Sebaldeburen, gemeente Westerkwartier, Groningen). Dit grasland heeft een centrale ligging in het dorp, vlakbij het belangrijkste verkeerskruispunt van de provinciale weg/kerkweg. Dit stuk grasland is jarenlang ongebruikt geweest (met uitzondering van de Vakantie Bijbel Week in de zomervakanties), maar willen wij nu gebruiken voor de verbinding tussen mensen. Vanwege de ligging kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen de Dorpskamer en de tuin en het terras, maar ook tussen de tuin en het dorp, en misschien wel het Westerkwartier. Sebaldeburen is immers het dorp in het centrum van de gemeente Westerkwartier?

 Met de gemeenschappelijke tuin hebben wij op zijn minst vijf functies of doelen voor ogen:

 1. Het creëren of versterken van verbinding. Het stimuleren van een gevoel van samenhorigheid. Deelnemers van de moestuin, bezoekers van de Dorpskamer of anderen, kunnen door de aanleg en onderhoud van de tuin een gevoel van saamhorigheid (samen iets doen) ontwikkelen of versterken. Misschien zijn de deelnemers wel heel verschillend, maar door het gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijk eigenaarschap kan er verbinding ontstaan of versterkt worden tussen mensen;
 2. Een ruimte bieden waar mensen kunnen floreren. Door individuen verantwoordelijkheid te geven in de tuin, kunnen mensen - net zoals de bloemen en planten - tot bloei komen. Want mensen groeien door verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Wanneer mensen vertrouwen krijgen, ontstaat er eigenwaarde.
 3. Het stimuleren van bewustwording van- en interesse in het milieu en een gezonde levensstijl door het verbouwen van groenten en het verzorgen van bloemen. Dichtbij de natuur leven, bezig zijn met groen in de tuin, zorgt voor bewustwording op meerdere vlakken;
 4. Het bevorderen of faciliteren van een maatschappij van vrijgevigheid door middel van het uitdelen van de oogst, bloemen en levensmiddelen via een uitdeelkastje. Daardoor ontstaat er een soort minimaatschappij waarin mensen elkaar voorzien en naar elkaar omzien;
 5. Samen leren, met en van elkaar. In de tuin is iedereen elkaars gelijke. Er wordt samen opgetrokken en geleerd. Er wordt geleerd met betrekking tot tuinieren, maar ook geleerd op sociaal vlak. Samen ontwikkelen en van elkaar leren is gezellig en leerzaam!

Meedoen

 

In de komende tijd hopen we de moestuin en pluktuin aan te leggen. En wat zou het mooi zijn om dat samen met u of met jou te doen. Iedereen heeft zijn eigen gaven, talenten en kennis. En het samen opbouwen zorgt voor betrokkenheid en verbinding. Daarom willen we u of jou vragen om op uw/jouw eigen manier bij te dragen aan de opstart van de tuin. Hieronder ziet u verschillende actiepunten. Wanneer u aan een actiepunt wilt bijdragen met tijd, energie, giften of iets ander, dan stuur u een berichtje met het nummer of de beschrijving er bij en nemen wij contact met u op. De uitvoering van de actiepunten willen we vanaf 20 februari laten beginnen. Uiteraard heeft het ene actiepunt meer prioriteit dan het andere en zal niet alles tegelijkertijd uitgevoerd worden. Wel hopen we deze zomer de moestuin ‘’af’’ te hebben volgens plan, mede wegens de vraag van de geldschieters voor een afronding medio november 2023.

 

 1. Weghalen beukenhaag aan de zijkant van Irene (achterkant tot voordeur)
 2. Plaatsen schapenhek: afsluiting achterkant tuin en vijver + poorten schapenhek
 3. Voorbewerken grond moestuin en pluktuin; spitten, schoffelen
 4. Installeren moestuinbakken: drie bakken van 3 x 3 meter. Inclusief houten bekisting en vulling met moestuingrond
 5. Plaatsen regenton (bij het Irenegebouw)
 6. Vuurschaal voor het stoken van een houtvuurtje
 7. In elkaar zetten van een houten schuur (3 x 3 meter) + fundering
 8. Schilderen of beitsen van houten schuur
 9. Aanleggen vloer en terras bij schuur (6 x 3 meter waaltjes)
 10. Houten stoelen voor bij de schuur + parasol
 11. Aanleggen looppad van Irene naar moestuin met behulp van stapstenen
 12. Gereedschap voor tuinbewerking
 13. Installeren kant en klaar kippenhok met kippen
 14. Zaai- en pootgoed (van gewilde en eenvoudige groenten)
 15. Voorstekken van plantjes (tomaten, bonen, e.d.)
 16. Zaaien van de eerste groenten en bloemen
 17. Terugsnoeien van de beukenhaag
 18. Ophangen 3 bloembakken naast het Irenegebouw
 19. Uitnodigingen of kaarten maken voor een feestelijke opening
 20. Eigen suggestie voor inbreng