De Verbinding
Sebaldeburen

Buurttuin

De Groene Oase

Gemeenschappelijke moestuin en pluktuin in Sebaldeburen

 

Een idee werd werkelijkheid

 Om als pioniersgemeenschap present te zijn in de maatschappij en bij te dragen aan maatschappelijke thema’s, is er in december 2021 door het pioniersteam een Dorpskamer opgericht in Sebaldeburen.  Het bestaande Irenegebouw (het verenigingsgebouw van de Hervormde Kerk in Sebaldeburen) is mooi opgeknapt en een gezellige gemeenschapsruimte geworden. Bedoeld als ontmoetingsruimte voor heel het dorp en de omgeving, vooral ook in de winter met de donkere, koude en natte wintermaanden. 

Medio februari 2022 is de Dorskamer op gang gekomen, na een periode van lockdown, en komen er gemiddeld zo’n 20 a 25 verschillende bezoekers per week uit het dorp en de nabije omgeving, verdeeld over twee openingstijden (donderdagavond en vrijdagmiddag). In het voorjaar en de zomer van 2022 is er door de vrijwilligers van het Pioniersteam en de bezoekers van de Dorpskamer diverse malen het idee geopperd om voor de voorjaar/zomerperiode een terras en moestuin en/of pluktuin aan te leggen naar het gebouw waarin de Dorpskamer is gevestigd. Dat idee heeft gedurende het jaar 2022 meer concrete vormen aangenomen, en heeft er in geresulteerd dat er een Plan van Aanpak is geschreven, inclusief begrotingen en tekeningen. Dit Plan van Aanpak heeft instemming gevonden bij allerlei betrokkenen, maar ook met partijen die sociale initiatieven steunen. Vanuit twee fondsen wordt 80 % van de opstartkosten gefinancierd (Loket Leefbaarheid en Maatschappij van Welstand). Hiermee zijn we als pioniersteam en betrokkenen heel blij. Want daardoor is de aanleg van de tuin mogelijk geworden!


De aanleg

 Eind 2022 werd het idee van een openbare moestuin en pluktuin naast het Irenegebouw geopperd, uitgewerkt en voorgesteld aan diverse groepen en instanties. Na toezegging van financiering door externe partijen, Loket Leefbaarheid en Maatschappij van Welstand, werd het plan goedgekeurd door kerkenraad, pioniersteam en betrokkenen. Vanaf het voorjaar is er hard aan de moestuin gewerkt en is er veel gebeurd. In de zomer van 2023 is de tuin gerealiseerd. 

Meer dan 20 vrijwilligers (exclusief pioniersteam) hebben gewerkt aan de opstart van de moestuin. Verschillende mensen hebben er veel uren ingestopt. Anderen hebben bijvoorbeeld gewassen gekweekt en aangeleverd, een geul gegraven, water en elektra aangelegd, tuinafval opgehaald, donaties geschonken of kennis en kunde gedeeld. Veel mensen hebben op hun eigen manier bijgedragen. Hiervoor is de organisatie alle betrokkenen veel dank verschuldigd. Zonder elkaar, was het niet gelukt.

Op 12 mei is de moestuin en pluktuin officieel geopend door mevr. De Goede-De Vries, die verschillende jaren in de pastorie heeft gewoond. Samen met de voorganger Van den Berge heeft zij de naam van de tuin bekend gemaakt: De Groene Oase. Deze naam is bedacht door T. Sloots-Knooihuizen, en symboliseert wat mensen aantreffen in de tuin: veel groen (het schuurtje heeft ook de kenmerkende kleur gekregen van het Irenegebouw). Maar daarnaast symboliseert deze naam ook het doel van de tuin: een plek, een oase zijn, waar mensen door de rust, ruimte, natuur en schoonheid, het goed van Gods schepping mogen ervaren.


Het doel

Het grasland (43,5 meter bij 15 meter) naast het Irenegebouw (kerkweg 2a in Sebaldeburen, gemeente Westerkwartier, Groningen) heeft een centrale ligging in het dorp, vlakbij het belangrijkste verkeerskruispunt van de provinciale weg/kerkweg en is jarenlang ongebruikt geweest (met uitzondering van de Vakantie Bijbel Week in de zomervakanties). Nu willen wij het gebruiken voor de verbinding tussen mensen. Vanwege de ligging kan er een mooie wisselwerking ontstaan tussen de Dorpskamer en de tuin en het terras, maar ook tussen de tuin en het dorp, en misschien wel het Westerkwartier. Sebaldeburen is immers het dorp in het centrum van de gemeente Westerkwartier?

 Met de gemeenschappelijke tuin hebben wij op zijn minst vijf functies of doelen voor ogen:

  1. Het creëren of versterken van verbinding. Het stimuleren van een gevoel van samenhorigheid. Deelnemers van de moestuin, bezoekers van de Dorpskamer of anderen, kunnen door de aanleg en onderhoud van de tuin een gevoel van saamhorigheid (samen iets doen) ontwikkelen of versterken. Misschien zijn de deelnemers wel heel verschillend, maar door het gemeenschappelijk doel, gemeenschappelijk eigenaarschap kan er verbinding ontstaan of versterkt worden tussen mensen;
  2. Een ruimte bieden waar mensen kunnen floreren. Door individuen verantwoordelijkheid te geven in de tuin, kunnen mensen - net zoals de bloemen en planten - tot bloei komen. Want mensen groeien door verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Wanneer mensen vertrouwen krijgen, ontstaat er eigenwaarde.
  3. Het stimuleren van bewustwording van- en interesse in het milieu en een gezonde levensstijl door het verbouwen van groenten en het verzorgen van bloemen. Dichtbij de natuur leven, bezig zijn met groen in de tuin, zorgt voor bewustwording op meerdere vlakken;
  4. Het bevorderen of faciliteren van een maatschappij van vrijgevigheid door middel van het uitdelen van de oogst, bloemen en levensmiddelen via een uitdeelkastje. Daardoor ontstaat er een soort minimaatschappij waarin mensen elkaar voorzien en naar elkaar omzien;
  5. Samen leren, met en van elkaar. In de tuin is iedereen elkaars gelijke. Er wordt samen opgetrokken en geleerd. Er wordt geleerd met betrekking tot tuinieren, maar ook geleerd op sociaal vlak. Samen ontwikkelen en van elkaar leren is gezellig en leerzaam!

Opening en meedoen

Iedereen is van harte welkom om deelgenoot te worden van het vrijwilligersteam om de moestuin bij te houden. Denk aan taken als water geven, af en toe schoffelen, kippen verzorgen en oogsten. Het kost niet veel tijd en werk en u/jij kunt het doen op eigen gelegenheid. Uiteraard ontvangt u ook een deel van de opbrengst, als het zover is. En daarnaast is het gewoon mooi om in de natuur bezig te zijn en anderen te ontmoeten. Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Dat kan door het onderstaande formulier in te vullen.