De Verbinding
Sebaldeburen

Wie wij zijn

Gemeenschapsplek ''De Verbinding'' is een plek waar de liefdevolle ontmoeting tussen mensen centraal staat. Momenteel bestaat de kern van de gemeenschap uit 12 leden die elkaar eens per 3 a 4 weken ontmoeten om te eten en met elkaar dingen te delen. Het doel is echter niet alleen om het ''samen goed te hebben'', maar ook om een groep mensen te zijn die in verbinding staat met allerlei andere mensen uit het dorp Sebaldeburen en de wijde omgeving. Daarom heeft deze ''gemeenschapsplek'' zichzelf de naam ''De Verbinding'' gegeven.

 Waarom is voor ons ''verbinding'' voor ons zo belangrijk ? Omdat wij geloven dat verbinding goed is voor ieder mens. Frequent contact draagt daaraan bij. Een bekende filosoof (Martin Buber) zei ooit: ''Alle werkelijke leven is ontmoeting.'' Door de ontmoeting kan er verbinding ontstaan. Relatie tussen mensen. Dat is onze inzet en hoop.

Deze overtuiging en drive wordt gemotiveerd door ons geloof. De leden van gemeenschapsplek De Verbinding geloven allemaal in de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. De God die Zijn Zoon Jezus Christus naar de wereld zond, omdat Hij de mensen lief heeft (Johannes 3:16) en graag weer in verbinding komt met hen. Het geloof in deze God vormt de basis van onze overtuiging dat liefde en verbinding zo belangrijk is. God wilt verbinding en relatie met ons als mensen en verbinding tussen ons als mensen onderling.

Het feit dat de leden van de gemeenschapsplek een christelijke overtuiging delen, wil niet zeggen dat alle activiteiten van gemeenschapsplek De Verbinding uitgesproken christelijk zijn. Er zijn activiteiten die worden georganiseerd door Gemeenschapsplek De Verbinding met een uitgesproken christelijk karakter, zoals de Kinder Bijbel Club, maar andere activiteiten hebben dat niet, zoals De Dorpskamer.

In alle activiteiten vinden wij het belangrijk dat mensen in verbinding komen, zijn en blijven met elkaar. Ieders overtuiging, opvatting of mening wordt gerespecteerd. De sfeer is ongedwongen en ontspannen, met ruimte voor ieders karakter, maatschappelijke positie, geloof of overtuiging. Geen gescheiden werelden, waarin de één de ander vermijd, maar in contact met elkaar en voor elkaar. Want is dat niet één van de dingen die wij samen in de coronatijd geleerd hebben? Hoe waardevol het menselijke contact is?

Wij willen u graag ontmoeten en beter leren kennen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bakje koffie, thee en wat lekkers aan de tafel in het Irenegebouw. En laten we elkaar dan aan tafel elkaar gewoon maar eens ontmoeten. Wij hopen en verlangen dat in die ontmoeting iets van verbinding ontstaat. Want verbinding is werkelijk leven.