De Verbinding
Sebaldeburen

Verbindingsdiensten

Zondag 27 november: ''Meer dan een geluksmoment?!''

In de zomer van 2022 zijn we als pioniersplek gestart met een nieuwe soort bijeenkomst op zondagmiddag; de Verbindingsdiensten. Deze diensten vinden plaats op de laatste zondagmiddag van de maand van 14.00-15.00 uur en zijn te typeren als: interactief, informeel, inspirerend, laagdrempelig. Tijdens de diensten in de huiselijk ingerichte en sfeervolle dorpskerk van Sebaldeburen wordt er gezongen met een muziekgroep, is er speciale aandacht voor de aanwezige kinderen, wordt er geluisterd naar een overdenking en vervolgens ook het gesprek aangegaan met de aanwezigen over de overdenking/het thema van de dag. Achteraf is er in het verenigingsgebouw naast de kerk (Irene) een gezellig koffie drinken met gebak. Waarom worden deze diensten nu georganiseerd? Het doel van deze ‘’verbindingsmomenten’’ is het bijdragen aan (echte) verbinding met jezelf, met de mensen om je heen, met de wereld waarin je leeft en bovenal met God. 

Op zondag 27 november is het thema ''Meer dan een geluksmoment?!''. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over de vraag hoe je blijvende vreugde kunt ervaren in je leven. Niet hoe je een ''geluksmomentje'' kunt hebben, maar een diepe en blijvende aanwezigheid van vreugde kunt ervaren in je hart. Kom samen met ons hierover nadenken, spreken en zingen in een Verbindingsdienst in Sebaldeburen. 

Tijdens de samenkomsten is er een kindermoment. Muziekgroep BEN uit Enumatil zal het zingen begeleiden en zorgen voor muzikale momenten. Er vind een korte overdenking door dhr. Heije Wubs plaats, waarna er onderling gesprek mogelijk is door het (anoniem) indienen van vragen. Nadien is er koffie, thee en gebak in het gebouw Irene naast de kerk. Alles is gratis. Spreekt jou dit aan? Iedereen is van harte welkom!