De Verbinding
Sebaldeburen

Verbindingsdiensten

Ontstaan en doel

Op zondag 26 juni 2022 zijn we als pioniersplek gestart met een nieuwe soort bijeenkomst op zondagmiddag; de Verbindingsdiensten. In gesprek met allerlei mensen zijn we gekomen tot de opzet van deze diensten. Samen hebben we nagedacht over de vraag; Wat is nu belangrijk in een dienst? Daaruit kwamen verschillende dingen naar voren. Wat de Verbindingsdiensten uniek maken is dat zij informeel & interactief zijn. Er kunnen tijdens de dienst vragen worden gesteld naar aanleiding van het thema en na de komst is er gezellig samenzijn met koffie/thee en gebak (interactief) en de kerk is op een huiselijke manier ingericht zodat mensen zich ''thuis'' voelen en iedereen mag komen zoals hij/zij is (informeel). Uiteraard wordt er in deze diensten ook gebeden, gaat de Bijbel open en klinkt er een overdenking en wordt er gezongen. Dat is wat wij geloven het allerbelangrijkste; het hart van de samenkomst. Dat maakt de Verbindingsdiensten inspirerend.

De opzet van de diensten is iedere dienst ongeveer gelijk: iedereen wordt welkom geheten, er wordt gezongen met een muziekgroep, er is een kindermoment voor de aanwezige kinderen waarbij een vrijwilliger met hen in gesprek gaat, er wordt er geluisterd naar een overdenking en vervolgens ook het gesprek aangegaan met de aanwezigen over de overdenking/het thema van de dag. Achteraf is er in het verenigingsgebouw naast de kerk (Irene) een gezellig koffie drinken met gebak. 

Het doel van deze ‘’verbindingsmomenten’’ is het bijdragen aan (echte) verbinding met jezelf, met de mensen om je heen, met de wereld waarin je leeft en bovenal met God. Wij geloven als gemeenschapsplek dat God de Vader mens ieder mens op het oog heeft om Zijn kind te worden (Joh. 3:16 ''Alzo lief had God de wereld..''). En wanneer mensen zich overgeven aan Zijn liefde, dan leren mensen zichzelf ook beter kennen en de wereld waarin zij leven. Door de Geest van God ontstaat er liefde en vrede onder de mensen en in de wereld, zoals zij die zelf niet kan teweegbrengen. Kortom, de Verbindingsdiensten willen een schakeltje zijn in de verbinding tussen God en mens(en). 

Komende diensten

Datum

Tijden

Type

Spreker

Muziekgroep

24 december 2023

19:00 - 20:00

Kerstnachtdienst

J. van den Berge

Dindua

1 april 2024

10:00-11:00

Brunch-dienst

J. van den Berge

Projectkoor